Leczenie depresji

Depresja jako choroba cywilizacyjna

Depresja to obecnie najczęściej rozpoznawana choroba psychiczna. Czas leczenia depresji jest zależny od wielu czynników, takich jak m.in. stopień zaawansowania choroby. Depresja wymaga leczenia. Nawet jeżeli po jakimś czasie objawy wyciszą się samoistnie bez psychoterapii powrócą z większym nasileniem. Warto więc rozpocząć leczenie depresji przy jej pierwszych objawach

psi psi

Jak wygląda leczenie depresji?

W gabinecie psychoterapii we Wrocławiu możesz rozpocząć pracę z doświadczonym psychoterapeutą. Walka z depresją z towarzyszeniem profesjonalnego psychoterapeuty prowadzi do usunięcia objawów depresji bądź zmniejszenia ich nasilenia. Czas, po którym zostają zauważone efekty jest indywidualny dla każdego pacjenta.

Praca z drugim człowiekiem jest zawsze inna. Nie można ustalić schematu postępowania i stosować go w każdym przypadku. Sytuacja każdej jednostki jest niepowtarzalna i wymaga dostosowania pracy psychoterapeutycznej do wielu czynników osobowych. Leczenie depresji to nierzadko proces trudny, wymagający zaangażowania pacjenta. Jednak wysiłek ten prowadzi do założonych efektów. To, jakie konkretnie cele będą przyświecać pracy pacjenta z psychoterapeutą, zostaje ustalane podczas pierwszych spotkań.

Objawy

  • Przygnębienie i uczucie smutku
  • Poczucie winy
  • Problem ze snem
  • Uczucie słabości i zmęczenia
  • Problemy z koncentracją
  • Wachania apetytu i wagi
  • Samookaleczenia się i myśli samobójcze
  • Utrata zaineteresowania i aktywności

Rozpocznij walkę z depresją

Psychoterapia może być szansą dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby. W procesie psychoterapii indywidualnej klient ma możliwość pogłębić swoją samoświadomość i akceptację własnej osoby. Psychoterapia sprawdza się w skutecznej walce z depresją, a także zapobieganiu jej nawrotom. Pomaga stopniowo zdjąć odczuwany przez pacjenta ciężar i odnaleźć siłę do samodzielnego codziennego funkcjonowania.